ນະໂຍບາຍເງິນຈ່າຍຄືນ

ການຍົກເລີກການຈ່າຍເງິນແລະການຄືນເງິນ

ຖ້າຫຼັງຈາກການດໍາເນີນການຊໍາລະແລ້ວມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກມັນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ + 44 20 3807 9690. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການສົ່ງເງິນຄືນແມ່ນເຮັດກັບບັດທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເທົ່ານັ້ນ.

ພາສາອັງກິດ
ພາສາອັງກິດ