ພົນລະເມືອງຂອງ Antigua ແລະ Barbuda ເພິ່ງພາອາໄສ

ພົນລະເມືອງຂອງ Antigua ແລະ Barbuda ເພິ່ງພາອາໄສ

ການສະ ໝັກ ຄອບຄົວຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ລວມເອົາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

  • ຄູ່ສົມລົດຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ
  • ເດັກນ້ອຍຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຫລັກຫລືຄູ່ສົມລົດຂອງລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ ຳ ກວ່າ 18 ປີ
  • ເດັກນ້ອຍຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍຫຼືຄູ່ສົມລົດຂອງລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຢ່າງ ໜ້ອຍ 18 ປີແລະຕ່ ຳ ກ່ວາ 28 ປີແລະຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນເຕັມເວລາຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງແລະໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ.
  • ເດັກນ້ອຍຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍຫລືຄູ່ສົມລົດຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍທີ່ມີອາຍຸຢ່າງ ໜ້ອຍ 18 ປີ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທາງຮ່າງກາຍຫຼືຈິດໃຈ, ແລະຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ ນຳ ແລະໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ
  • ພໍ່ແມ່ຫຼືພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍຫລືຜົວ / ເມຍຂອງລາວອາຍຸສູງກວ່າ 58 ປີທີ່ອາໄສຢູ່ ນຳ ແລະໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ.

ພົນລະເມືອງຂອງ Antigua ແລະ Barbuda ເພິ່ງພາອາໄສ

ສຳ ລັບຈຸດປະສົງຂອງພົນລະເມືອງ Antigua ແລະ Barbuda ໂດຍການລົງທືນຂອງໂຄງການ ‘ເດັກ’ ໝາຍ ເຖິງເດັກນ້ອຍດ້ານຊີວະວິທະຍາຫລືຖືກຮັບຮອງຕາມກົດ ໝາຍ ຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ, ຫຼືຂອງຜົວຫລືເມຍຂອງຜູ້ສະ ໝັກ ຕົ້ນຕໍ.

ພາສາອັງກິດ
ພາສາອັງກິດ